Vanliga frågor

Är CBD 0lja lagligt att köpa i Sverige?

CBD olja helt ren från THC som är producerad från laglig eu industrihampa som är labb-testad med godkända resultat är laglig att köpa och sälja inom eu.

Är det bättre att ta CBD som olja eller munspray? 

Det är en smaksak. Oljan droppas under tungan och sväljs direkt, och det tar 1 – 2 timmar innan det har absorberats i tunntarmen. Det passar de som regelbundet (morgon och kväll) vill ta CBD. Munsprayen är praktisk att ha med för att enkelt och snabbt kunna ta en dos, och upptaget sker inom 15 minuter om man låter saliven med sprayet får vara kvar i munnen under några minuter innan det sväljs, och upptaget i tunntarmen sker inom 1 timma. 

Vilken koncentration ska jag välja – 5%, 10%, 15% eller 20% ? 

Om du vet med dig att du är väldigt känslig, eller om du avser att ge CBD olja till barn eller djur så rekommenderas den 5% CBD oljan. 

Om du aldrig har använt en CBD-produkt tidigare så rekommenderar vi vår 10% CBD olja eller CBD munspray som första val. 

De 15% produkterna rekommenderas till de som har använt CBD-produkter tidigare men vill ha något starkare för att inte behöva ta så mycket. 

Och de 20% produkterna riktar sig till de som vet med sig att de är tämligen okänsliga och som redan använder CBD-produkter, och som vill köpa en CBD-produkt med maximal styrka. 

Kan jag köra bil när jag tagit CBD olja? 

Ja! Du kan göra allt du vanligtvis kan. CBD har ingen narkotisk effekt och påverkar inte omdömet i något avseende. 

Dosering – hur många droppar av oljan / hur många spraydoser av munsprayet ska jag ta? 

Återigen beror svaret på effekten du vill få ut av CBD-produkten. Alla är vi olika och det kan finnas en uppsjö av olika skäl för att ta CBD olja. Det bästa rådet är att börja med små doser och gradvis öka dosen under ett antal veckor för att se vilken dos som fungerar för dig. Det är viktigt att förstå att det inte går att överdosera CBD med fatala resultat, men att det kan vara slöseri att enstaka gånger ta alltför mycket. Bäst effekt får man om man successivt ökar dosen tills man märker av effekt, och sedan stannar vid denna dos. Och man kan till och med försöka minska dosen. Dosering är alltså högst individuell och beror inte på kroppsvikt, ålder eller kön utan måste provas fram individuellt. 

Hur ska jag inta CBD-oljan / CBD-munsprayet?

För oljan bör du gärna stå framför badrumsspegeln för att se hur många droppar du tar. Du droppar sedan under tungan och sväljer direkt. Det finns ingen anledning att hålla kvar oljan i munnen, då upptaget via munslemhinnorna är dåligt. Upptaget sker i tunntarmen, och det tar mellan 1 och 2 timmar. Om möjligt bör du ta det mellan måltider eftersom upptaget försämras om man tar det tillsammans med mat och dryck. 

Munsprayet kan man ta utan att behöva stå framför spegel, och det sprayas endera under tungan eller på ena kindens insida. För munsprayet så är det viktigt att hålla kvar det med saliv i munnen några minuter innan man sväljer, detta eftersom upptaget redan sker i munnen via slemhinnorna där, och effekt kan märkas redan inom 15 minuter och inom 1 timma. Av denna anledning så bör man inte ta mer än en spraydos åt gången, samt vänta minst 15 minuter ytterligare spraydos tas. Och man bör undvika att spraya på samma ställe i munnen. 

Kan man ge djur dessa CBD-produkter? 

Alla djur har också det endocannabinoida system som vi människor har, så de är därmed mottagliga för cannabidiol (CBD) på motsvarande sätt. Dock bör man inte ge djur något som innehåller alkohol, varför munsprayet (CBD Oral Spray) inte bör ges till djur, utan rekommenderat val av produkt är här CBD Oljan. Och eftersom djur inte kan kommunicera och uttrycka vad de känner lika tydligt som människor, varför man måste försöka vara mera lyhörd för hur sitt djur reagerar. Och vi rekommenderas vår svagaste produkter – CBD Oljan på 2,5% och 5% till djur. 

Hur ska jag förvara min CBD produkt? 

Flaskorna kan förvaras i rumstemperatur, exempelvis i badrumsskåpet. Öppnad flaska som inte ska användas bör dock förvaras i kylskåpet för att öka hållbarheten. 

Vad är hållbarhetstiden för CBD produkterna? 

Vi skiljer mellan verklig hållbarhet och garanterad hållbarhet. Oöppnad flaska har en garanterad hållbarhet på 1 år som räknas från tillverkningsdatum (”batch date”), och öppnad flaska en garantitid på 30 dagar. Den verkliga hållbarheten beror på hur flaskorna har förvarats, men är avsevärt längre än garantitiden för flaskorna. 

Hur och när får jag min CBD olja? 

Du beställer från vår hemsida, och så snart betalning har bekräftats så postar vi också omgående försändelsen, som skickas som skrymmande och spårbart brev, och det brukar ta ett par dagar. D.v.s. du måste först beställa och betala innan det skickas. 

Observera: Hemsidan innehåller allmän information om CBD-produkter och hälsa. Påståenden om cannabidiol (CBD) och produkter av detta på webbplatsen har inte utvärderats av officiella källor, och informationen kan inte ersätta råd från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Produkterna säljs inte med avseende för diagnos, behandling eller förebyggande för olika typer av sjukdomar. Vi friskriver oss för det ansvar som kunden själv har som köper våra CBD-produkter, och som inte använder dessa i enlighet med de anvisningar som finns på denna hemsida, anvisningar som även följer med respektive CBD-produkt.