Om Green Boost

Vi som startade och driver företaget har ett gemensamt intresse för entreprenörskap inom hållbar livsstil. Vi har bestämt oss för att tillverka, marknadsföra och sälja olika s.k. CBD-produkter till återförsäljare för den europeiska marknaden, då vi är övertygande om att den enorma potential som CBD har i förebyggande syfte för att upprätthålla balansen i kroppen med allt vad det innebär för den fysiska och psykiska hälsan.

Om tillverkningen – Made in Sweden

CBD-produkterna som vårt företag tillverkar är ekologiskt odlad, svensk industrihampa och är 100% laglig och EU-godkänd som innehåller en hög halt kvalitativ CBD och garanterad fri från THC. Från de torkade blomställningarna utvinns ett extrakt, som därefter genomgår en upprepad reningsprocess för att separera CBD från övriga ämnen till en slutprodukt som är kemiskt ren, och som inte innehåller några som helst mätbara mängder THC. Detta kemiskt rena CBD blandas sedan med vår svenska ekologiska camelinaolja  –  en olja som alltså kommer från sk oljedådra, och som innehåller en perfekt blandning av de essentiella fettsyror, d vitamin och omega 3 och 6 som vår kropp dessutom behöver, något som få om ens någon annan olja innehåller. Vår CBD-olja innehåller därför inga som helst skadliga ämnen eller biprodukter och den testas dessutom kontinuerligt i laboratorium med noggrann kontroll på allt vad gäller växtgifter, mögelgifter, toxiska metaller samt frånvaro av THC. 

Vår idé och vision

Idén till Green Boost World uppstod när vi under 2018 var på jakt efter produkter till oss själva och gemensamma bekanta som drabbats av olika former av hälsoproblem och sjukdomar. Då upptäckte vi CBD-oljan som inte innehöll några detekterbara mängder av olagligt THC och som bevisligen fungerade. Baserat på våra olika yrkeserfarenheter inom entreprenörskap, förpackningsindustrin, ekologi, kemi, webbutveckling och kommunikation beslutade vi oss för att utveckla ekologisk CBD-olja på bästa sätt och göra den lättillgänglig. Då marknaden idag redan har ett antal andra aktörer har vi beslutat oss att ta marknadsandelar genom att vi organiskt, ekologiskt tar och själva odlar fram industrihampan i våra sörmländska åkermarken. Vårt mål är att Green Boost World skall ha marknadens bästa och mest prisvärda CBD-produkter – Made in Sweden.

Våra varumärken