Hållbar och skonsam produktion av ekologisk CBD-olja

Industrihampa är en hårdhudad växt som faktiskt inte behöver sprayer eller andra medel för att överleva. Men det betyder inte att vem som helst kan odla hampa-växter hemma i trädgården eller i balkonglådan med syfte att utvinna CBD olja. Du måste få ett särskilt tillstånd att få växa hampa inom EU och för att producera CBD olja.

När plantorna som skall användas för att extrahera CBD oljan som har skördats är det mest lämpligt att CBD-oljeextraktet utvinns med hjälp av en mycket mild metod: Denna metod är hållbar, skonsam mot miljön och som skyddar så många som möjligt av de aktiva molekylerna i plantan. Målet är att få en CBD olja vars kemiska sammansättning är så nära den levande växten som möjligt.

Från EU certifierat finola-frö som odlades den 2 juni till att vi nu skördar våra 5 ha snart i september. Här ser du bilder från tidig skörd och hur hampan växer stadigt på sydvästlig sluttning i Södermanlands marker, tills Dagen i september det är dags att skörda. 

Vår vision

Vår vision är att aktivt bidra till en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete börjar genom vårt val av frön för att sedan så, skörda och hantera våra slutprodukter i vårt hållbarhetsarbete där vi certifierat KRAV odlar på våra sörmländska åkermarker. Genom att vi agerar på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och miljömässigt sunt vis främjar vi en hälsosam livsstil idag och för kommande generationer.

Att arbeta med hållbarhet är en av våra strategier. För att hålla samman arbetet har vi en övergripande strategi och målsättning som är kopplad till olika arbetsgrupper där vi kan jobba vidare med detta i vårt dagliga arbete.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och de 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats. Vi hjälper till där vi kan påverka extra mycket utifrån vår verksamhet. Vi har därför specificerat två huvudområden; Green Boost Earth där målet är att minska den negativa påverkan på miljön och människors hälsa samt välmående och Green Boost World där vi vill öka den positiva påverkan vi har på människors hälsa genom våra CBD-produkter som vi sedan utvinner av skörden.

Visste du att...

Hampa är en växt med utmärkta kolbindande egenskaper som suger upp ungefär tio ton kol per tunnland. Faktum är att vissa framtidsforskare menar att massplantering av hampa och ökad användning av hampa inom byggbranschen kan erbjuda en oväntad lösning på klimatförändringarna.

Vi får ut ca 7,5 ton hampafrön som vi skalar med vår skalmaskin och säljer som skalade hampafrön eller hampfrö olja.

(1 tunnland = 0,5 hektar) på våra 5 ha binder vi 100 ton koldioxid

Till 2022 års blomställningar planerar vi ett växthus inför säsongen 2022.

Stjälken är så stark så den går att återanvändas användas till bygg och textilindustrin.

Hampan blev årets produkt 2021 även för byggmaterial, se nedan länk.