På Green Boost brinner vi för hållbarhet.

På Green Boost brinner vi för hållbarhet. I stort och smått. Från frö till slutprodukt även drömmen om en hållbar planet. På samma sätt som vi själva behöver vara i balans måste även vår miljö vara det. Därför fortsätter vårt arbete med att ta fram produkter på ett ansvarsfullt sätt för människa, djur och miljö.

Vår vision

Vår vision är att aktivt bidra till en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete börjar genom vårt val av frön för att sedan så, skörda och hantera våra slutprodukter i vårt hållbarhetsarbete där vi certifierat KRAV odlar på våra sörmländska åkermarker. Genom att vi agerar på ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och miljömässigt sunt vis främjar vi en hälsosam livsstil idag och för kommande generationer.

De globala målen

Att arbeta med hållbarhet är en av våra strategier. För att hålla samman arbetet har vi en övergripande strategi och målsättning som är kopplad till olika arbetsgrupper där vi kan jobba vidare med detta i vårt dagliga arbete.

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är Agenda 2030 och de 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats. Vi hjälper till där vi kan påverka extra mycket utifrån vår verksamhet. Vi har därför specificerat två huvudområden; Green Boost the Earth där målet är att minska den negativa påverkan på miljön och människors hälsa samt välmående och Green Boost the World där vi vill öka den positiva påverkan vi har på människors hälsa genom våra CBD produkter.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *